Ruiny zamku Czorsztyn – niesamowity pomnik historii Polski

Natura wybrała posadowienie dla zamku Czorsztyn i to ona przyczyniła, się do jego zakłady zadając, cios, który okazał się śmiertelny. W 1970 roku od uderzenia piorunem powstał pożar, który spalił, dachy zamku na skutek czego zamek szybko popadł, w ruinę. Upadek zamku zaczął się już wcześniej (w latach 1734-1735 wojska kozackie zdewastowały zamek), lecz to właśnie uderzenie pioruna było przyczyną ogromnego zniszczenia zamku Czorsztyn i przyczyniło się do jego klęski.

Ruiny zamku Czorsztyn – podstawowe informacje

Zamek Czorsztyn, a raczej jego ruiny położone są na wzgórzu nad Dunajcem. Ruiny zamku zdobią panoramę pienińskich skalic i są symbolem i ważnym pomnikiem naszej historii.

Dzieje zamku a właściwie jego początki są do końca niepotwierdzone – według legend i podań właścicielem zamku w 1246 roku był szlachcic ziemi krakowskiej – Piotr Wydżga herbu Janina. W XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego nastąpiła duża rozbudowa zamku Czorsztyn, został on też otoczony murami obronnymi. Posadowienie zamku sprawiło, że był on jednym z ważniejszych założeń obronnych.

Ruiny zamku Czorsztyn przeszły we władanie rodziny Drohojowskich w 1819 roku – rodzina Drohojowskich odkupiła dobra czorsztyńskie i rządziła nimi do 1945 roku. W tym czasie ruiny zamku pozostały właściwie nieruszone. W 1951–1954 roku ruszyły pierwsze pace zabezpieczające ruiny. W roku 1955–1957 Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu przeprowadziło prace konserwatorskie o większym zakresie. W latach 1963–1967 w zamku trwały prace archeologiczne, które były przeprowadzane podczas zabezpieczania ruin przed planowanym spiętrzeniem wód Dunajca zaporą w Nidzicy- budowa zapory została rozpoczęta w 1969 roku.

Następne badania archeologiczne i architektoniczne prowadzone były w latach 1973–1981. W roku 1992–1996 zostały przeprowadzone prace konserwatorskie inwestorem prac budowlano – konserwatorskich był Pieniński Park Narodowy. Zamek Czorsztyn uznany jest za zabytek od 1955 roku. W roku 1962 zamek został uznany za zabytek architektury I grupy.

Ruiny zamku Czorsztyn od 1985 roku

Od 1985 roku głównym użytkownikiem i inwestorem prowadzącym prace jest Pieniński Park Narodowy – zamek został, włączony do rezerwatu w 1996 roku jako „Uroczysko Zamek Czorsztyn”. Ruiny zamku udostępnione zostały dla zwiedzających od roku 1996 – zwiedzanie jest możliwe w określonych godzinach w grupach i indywidualnie.

źródło: www.ehistoria.pl – historia, kultura, zabytki, nauka