Krótka historia współczesnej Warszawy

Od początku XIX wieku Warszawa stopniowo się rozwijała. W 1816 roku powstał Uniwersytet Warszawski. W 1830 r. odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika. W 1848 roku otwarto kolej do Wiednia. W 1855 roku powstał pomnik Syrenki Warszawskiej. Szybko rosła też liczba ludności Warszawy. W tym czasie Warszawa wybudowała system kanalizacji i wodociągów. Powstał również system oświetlenia gazowego. Od 1904 roku dostępna była elektryczność. Po 1908 roku po ulicach Warszawy kursowały tramwaje elektryczne.

W 1915 roku podczas I wojny światowej Niemcy zdobyli Warszawę. Jednak w 1918 roku Polska znów stała się niepodległym państwem, a Warszawa została jej stolicą. W 1920 r. na wschód od miasta rozegrała się Bitwa Warszawska między Polakami a komunistycznymi Rosjanami. Również w 1920 roku powstało Muzeum Wojska Polskiego. Później  trwał okres spokoju, kiedy Warszawa nadal się rozwijała.
Jednak we wrześniu 1939 roku Niemcy najechali na Polskę. Zaczęli bombardować Warszawę i zdobyli ją 27 września. W tym czasie około 1/3 ludności Warszawy stanowili Żydzi (około 380 000 osób).

Od października 1940 r. Niemcy gromadzili Żydów z Warszawy i okolic w getcie. W 1942 r. Niemcy rozpoczęli deportację Żydów z getta do obozów koncentracyjnych. W kwietniu 1943 roku pozostali w getcie Żydzi zorganizowali powstanie. Walczyli dzielnie, ale Niemcy byli znacznie lepiej uzbrojeni i nieuchronnie powstanie zostało zdławione.
Później, 1 sierpnia 1944 roku, ludność Warszawy podniosła się do buntu. Warszawiacy byli odważni, ale naziści pospieszyli z posiłkami i stopniowo przejmowali miasto, ze swoją brutalnością. Polacy ostatecznie poddali się 2 października 1944 roku. Tymczasem Stalin stał z boku i nie zrobił nic. Jednak 17 września 1945 roku Rosjanie zdobyli Warszawę.

Pod koniec II wojny światowej Warszawa została zdewastowana. Większość jej budynków uległa zniszczeniu. Powoli jednak była odbudowywana. W 1955 roku wybudowano Pałac Kultury i Nauki. W 1967 roku powstało Muzeum Marii Curie. Pomnik Powstania Warszawskiego został odsłonięty w 1989 roku. Muzeum Niepodległości powstało w 1990 roku. Metro Warszawskie zostało otwarte w 1995 r. Warszawskie Centrum Finansowe zostało wybudowane w 1998 r. Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto w 2004 r.