Historia pieniądza, czyli skąd to się wszystko wzięło

Pieniądze to niepodważalnie jedna z najbardziej wartościowych rzeczy na świecie. Ich droga do tego, by działać na podobnych założeniach i oddziaływaniach, jak dzieje się dziś, była bardzo długa i kręta, ale logiczna. Z czasem z monety z danego kruszcu, zaczęliśmy używać symboli, a następnie symboli tych symboli. To symboliczne, jak ciekawa jest historia pieniędzy.

Historia pieniądza oznacza, po pierwsze, historię tychże jako materialnych środków wymiany (monet, banknotów), którymi zajmuje się dziś numizmatyka. Ale historia pieniądza może dotyczyć także waluty jako abstrakcyjnych norm prawnych rządzących ekonomią.

Wprowadzenie pieniądza poprzedzone było naturalną chęcią posiadania. Zaczęto więc oferować jedne przedmioty w miejsce innych. Chwilę później przeważyła naturalna chęć oddania czegoś istotnego. Pojawiły się „pieniądze naturalne”; od skorup do metali szlachetnych, które również miały swoją wartość użytkową. Pieniądze zaczynają się jednak od monety, która powinna gwarantować wagę i czystość wykonania jako kawałka metalu.

Najważniejsze fakty z życia

Dalsze zmiany, których następstwem było pojawienie się np. kursów wymiany chf na euro, były skierowane zarówno na standaryzację waluty przez państwo, jak i na wzmocnienie niematerialnego lub powierniczego charakteru pieniędzy, które to doprowadziło do wprowadzenia monet z metali nieszlachetnych i pieniędzy papierowych (pieniądze z wymuszonym obiegiem, pieniądze symboliczne). Obecnie większość podaży pieniądza w gospodarce składa się z niematerialnej księgowości lub wirtualnych pieniędzy.

Kiedy dostrzeżono siłę w pieniądzach jako symbolach? Dokładnie nie wiadomo. Mówi się, że miało to miejsce w Chinach. Zamiast produkować monety o rzeczywistej wartości, które można wymieniać tylko na sztywnych zasadach samej jej, można stworzyć system, który reguluje wartość tego, co nazywamy pieniądzem. Te można wymieniać zgodnie z rynkowymi wskazaniami, np., po kursie chf do euro.

Dziś pieniądze to symbole symboli, impulsy w komputerach, czyli wirtualne zasoby, którymi można rozporządzać. Jednak wciąż oparte są one na wartościach zmiennych, stąd konieczność kursów wymiany walut i tak istotne ekonomiczne wpływy pieniędzy różnych państw.