Historia,

Historia kwantatywna – czym jest ?

Czym w ogóle jest historia kwantytatywna?
Sama stylistyka kwantytatywna jest dyscypliną naukową, która znalazła swe zastosowanie w historii, charakteryzuje się ona badaniem tekstu za pomocą metod matematycznych.
Historią kwantytatywną określa się wszystkie

0